Profil Hakim Ketua

Iqbal Nama : Drs. M.IQBAL, S.H.,M.H
TTL : Gumawang, 14 Februari 1955
NIP : 19550214 198303 1 002
Jabatan : Ketua/Hakim Utama Muda
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Pendidikan Terakhir : S2 F.Hukum

ofiice054

ofiice055

ofiice056ofiice057

Copyright © 2015. Mahkamah Agung RI | Pengadilan Agama Lumajang