Drs. H. ROJIÚN, M.H

 

4.
rojiun Nama : Drs. H. ROJIÚN, M.H
TTL : Bojonegoro, 09 Maret 1963
NIP : 19630309 199203 1 005
Jabatan : Hakim Madya Muda
Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)
Pendidikan Terakhir : S1. F. Syari’ah. S2 F. Hukum

ofiice077

ofiice078

ofiice079

ofiice080

Copyright © 2015. Mahkamah Agung RI | Pengadilan Agama Lumajang